r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI
08-08-2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Dowożenie uczniów na terenie gminy Trzydnik Duży w roku szkolnym 2019-2020.
Wszystkie informacja na temat przetargu, dostępne są na stronie: https://ugtrzydnikduzy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80&p1=szczegoly&p2=65384
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: