r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

OGŁOSZENIE
06-08-2019

OGŁOSZENIE

W związku z ostatnim raportem Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje zainteresowanych rolników o możliwości zgłaszania szkód w uprawach rolnych w związku wystąpieniem na terenie gminy niekorzystnego zjawiska w postaci suszy.
W związku z powyższym na terenach dotkniętych suszą komisje będą szacować straty tylko w uprawach zbóż jarych i ozimych, kukurydzy, ziemniaków, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek, roślin strączkowych na I kategorii gleb (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty), natomiast zboża jare, kukurydze, ziemniaki, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe także na II kategorii gleb (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty) oraz krzewy owocowe i rośliny strączkowe na III kategorii gleb (glina lekka, glina lekka pylasta, pył gliniasty, pył zwykły, pył piaszczysty)
 
W celu dokonania zgłoszenia należy złożyć oświadczenie do 19.08.2019 r. o zaistniałych szkodach na formularzach dostępnych w tut. Urzędzie pokój nr 15 oraz na stronie internetowej Gminy. Szybkie zgłoszenie szkody pozwoli Komisji oszacowanie strat przed planowanym zbiorem. Zgłoszenie uszkodzonych upraw po zbiorze nie podlega szacowaniu.
 
Zgłaszając szkody w oświadczeniach należy wpisać numery działek wszystkich upraw /również nieuszkodzonych / zgodnie ze złożonym wnioskiem na dopłaty w ARiMR oraz dołączyć kopię tego wniosku.
 
 
 
Wójt Gminy
Krzysztof Serafin
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: