r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Rada za absolutorium i wotum zaufania dla wójta
12-06-2019

Rada za absolutorium i wotum zaufania dla wójta

Wójt gminy Trzydnik Duży Krzysztof Serafin ma absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas sesji, która odbyła się we wtorek 11 czerwca za uchwałą w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni obecni na sali.
Jednogłośnie zostało również uchwalone wotum zaufania dla wójta, które zostało wprowadzone w nowej kadencji samorządu. Głosowanie w tej sprawie poprzedza debata nad raportem o stanie gminy, w której mogą wziąć udział także mieszkańcy, ale chętnych do udziału w pierwszej dyskusji nad raportem nie było.

Plan dochodów na 2018 rok został wykonany w 96,2 %, a wydatków - w 94,3 %. Na drogi - wojewódzkie, powiatowe i gminne trzydnicki samorząd wydał w ubiegłym roku ponad 2,5 miliona złotych, a kolejne ponad 900 tysięcy przeznaczył na budowę przedszkola w Olbięcinie. Wydatki oświatowe przekroczyły 10 milionów złotych, z czego do subwencji z budżetu państwa gmina musiała dołożyć około 3 milionów 600 tysięcy.
 
Podczas wtorkowej sesji radni uchwalili również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Olbięcin, gdzie inwestor chce wybudować chlewnię. Uchwalając plan rada gminy dopuściła taką inwestycję, ale w zdecydowanie mniejszym zakresie od planowanego przez inwestora. Zgodnie z decyzją radnych będzie on mógł prowadzić hodowlę nie ponad 3 tysięcy, a jedynie około 1 tysiąca zwierząt.

Rada Gminy Trzydnik Duży zgodziła się także na przekazanie 10 tysięcy złotych na zakup samochodów przez Komendę Powiatową Policji w Kraśniku. Jeden z czterech pojazdów ma trafić do komisariatu w Annopolu, który obsługuje gminę Trzydnik Duży. Podobne uchwały mają przyjąć inne gminy powiatu kraśnickiego.
 
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: