r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Jest przetarg na samochód dla strażaków
26-06-2019

Jest przetarg na samochód dla strażaków

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzydniku Dużym będzie mieć nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy - komfortowy i wyposażony w specjalistyczny sprzęt do ratowania mienia i ludzi. Przetarg na zakup pojazdu jest ogłoszony, a pieniądze na ten cel będą pochodzić z kilku źródeł.
Największe wsparcie finansowe trzydniccy strażacy otrzymają z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu gminy. Kilkadziesiąt tysięcy będzie pochodzić także z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Samochód ma być z napędem na cztery koła, kabiną dla 6 osób, zbiornikiem na wodę, autopompą i działkiem wodno-pianowym, sygnalizacją świetlną i dźwiękową oraz pełnym oznakowaniem.

Zakup musi być sfinalizowany do końca października tego roku.
 
W przygotowaniu jest również przetarg na zakup kolejnego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olbięcin. W tym przypadku montaż finansowy będzie podobny. Dotacje z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz MSWiA są przyznane, a nowy pojazd ma być dostarczony do końca 2019 roku.

OSP Trzydnik Duży i OSP Olbięcin to dwie z trzech jednostek w gminie, które działają w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Trzecią jest OSP Rzeczyca Księża, która otrzymała nowy samochód przed dwoma laty.
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: