r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Wyjazd studyjny „Hortiterapia - innowacyjna terapia oparta na zasobach obszarów wiejskich”
26-07-2019

Wyjazd studyjny „Hortiterapia - innowacyjna terapia oparta na zasobach obszarów wiejskich”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” oraz Lokalną Grupą Działania Zapiecek zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym „Hortiterapia - innowacyjna terapia oparta na zasobach obszarów wiejskich” w ramach operacji pn. „Innowacyjność w rolnictwie drogą do sukcesu” w dniach 12-14 września 2019 roku.
 
Celem wyjazdu studyjnego jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych kierunków rozwoju gospodarstw.

Wyjazd skierowany jest do osób z województwa lubelskiego:

  • przedstawicieli samorządów,
  • rolników,
  • przedsiębiorców,
  • przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych,
  • przedstawicieli organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD,
  • ośrodków naukowych,
  • przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego,
  • organizacji turystycznych,
  • jednostek edukacyjnych,

osób związanych z branżą turystyczną oraz innych potencjalnych interesariuszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 14 sierpnia br. do godz. 16.00 na adres: biuro@lgdkrasnik.pl, Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik.
 
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie LGD Ziemi Kraśnickiej tj.www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów www.zacydrowani.pl, www.krainawokollublina.pl, www.lgdzapiecek.pl
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: