r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

26-07-2019

Wyjazd studyjny „Hortiterapia - innowacyjna terapia oparta na zasobach obszarów wiejskich”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” oraz Lokalną Grupą Działania Zapiecek zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym „Hortiterapia - innowacyjna terapia oparta na zasobach obszarów wiejskich” w ramach operacji pn. „Innowacyjność w rolnictwie drogą do sukcesu” w dniach 12-14 września 2019 roku.
 
Celem wyjazdu studyjnego jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych kierunków rozwoju gospodarstw.

Wyjazd skierowany jest do osób z województwa lubelskiego:

  • przedstawicieli samorządów,
  • rolników,
  • przedsiębiorców,
  • przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych,
  • przedstawicieli organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD,
  • ośrodków naukowych,
  • przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego,
  • organizacji turystycznych,
  • jednostek edukacyjnych,

osób związanych z branżą turystyczną oraz innych potencjalnych interesariuszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 14 sierpnia br. do godz. 16.00 na adres: biuro@lgdkrasnik.pl, Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik.
 
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie LGD Ziemi Kraśnickiej tj.www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów www.zacydrowani.pl, www.krainawokollublina.pl, www.lgdzapiecek.pl
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: