r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

17-06-2019

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje zainteresowanych rolników o możliwości zgłaszania szkód w uprawach rolnych w związku wystąpieniem na terenie gminy niekorzystnego zjawiska w postaci wiosennych przymrozków.
W celu dokonania zgłoszenia należy złożyć oświadczenie w do 28.06.2019 r. o zaistniałych szkodach na formularzach dostępnych w tut. Urzędzie pokój nr 15 oraz na stronie internetowej Gminy. Szybkie zgłoszenie szkody pozwoli Komisji oszacowanie strat przed planowany zbiorem.
 
Zgłoszenie uszkodzonych upraw po zbiorze nie podlega szacowaniu.                                    
 
Zgłaszając szkody w oświadczeniach należy wpisać numery działek wszystkich upraw /również nieuszkodzonych / zgodnie ze złożonym wnioskiem na  dopłaty  w ARiMR oraz dołączyć kopię tego wniosku.
 
Wójt  Gminy
Krzysztof Serafin
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

Mobilna aplikacja Gminy My Local News
Mobilna aplikacja Gminy Trzydnik Duży My Local News
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: