r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Informacja
10-05-2019

Informacja

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych powołanych Postanowieniem Nr 40/2019 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 6 maja 2019 roku odbędzie się w dniu 17 maja 2019 r. o godz. 14.00 (piątek) w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym, Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży.
Tematem posiedzenia komisji będzie:
  1. Ukonstytuowanie się Komisji – dokonanie wyboru przewodniczącego komisji i jego zastępcy.
  2. Szkolenie członków komisji.
  3. Sprawy organizacyjne.
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: