r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Pieniądze na zadania publiczne podzielone
18-04-2019

Pieniądze na zadania publiczne podzielone

Cztery podmioty otrzymają od Gminy Trzydnik Duży pieniądze na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego. W ramach konkursu samorząd rozdysponował ponad 161 tysięcy złotych.

Środki te trafią do Stowarzyszenia Profilaktyki i Psychoterapii Uzależnień "Pomocni Ludziom" z Kraśnika, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z Zielonej Góry, Gminnego Klubu Sportowego "Płomień" Trzydnik Duży i Klubu Sportowego GOK Trzydnik Duży.

Stowarzyszenie "Pomocni Ludziom" otrzyma po 11 tysięcy złotych na prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Rzeczycy Ziemiańskiej i Olbięcinie oraz 3 tysiące 600 złotych na realizację programu terapeutycznego dla osób uzależnionych.

PTK z Zielonej Góry dzięki samorządowym środkom ma zorganizować obóz terapeutyczno-wypoczynkowy, na który otrzyma z budżetu gminy 21 tysięcy.

Kolejnym podmiotem, któremu przyznano wsparcie, jest GKS "Płomień", który dostanie 90 tysięcy złotych na kompleksową działalność sekcji piłki nożnej.

Z kolei KS GOK Trzydnik Duży otrzyma 13 tysięcy złotych na prowadzenie sekcji tenisa stołowego i kolejne 12 tysięcy na sekcję piłki siatkowej.

Źródło: https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-pieniadze-na-zadania-publiczne-podzielone,21254.html?p=1

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: