r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

08-04-2019

Konkurs zadań publicznych

Gmina Trzydnik Duży kończy przyjmowanie ofert w konkursie na realizację tegorocznych zadań publicznych. W sumie do podziału na stowarzyszenia, kluby sportowe i inne organizacje jest prawie 167 tysięcy złotych.

Pieniądze mają być wykorzystane na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Na pierwsze z wymienionych zadań gmina przeznaczyła ponad 51 tysięcy złotych. Wnioskodawcy, którzy otrzymają te pieniądze mają realizować programy profilaktyczne w szkołach oraz terapię dla osób uzależnionych, zorganizować obóz terapeutyczno-wypoczynkowy, a także prowadzić świetlice opiekuńczo-wychowawcze w Rzeczycy Ziemiańskiej i Olbięcinie.

Pieniądze mają być wykorzystane na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Na pierwsze z wymienionych zadań gmina przeznaczyła ponad 51 tysięcy złotych. Wnioskodawcy, którzy otrzymają te pieniądze mają realizować programy profilaktyczne w szkołach oraz terapię dla osób uzależnionych, zorganizować obóz terapeutyczno-wypoczynkowy, a także prowadzić świetlice opiekuńczo-wychowawcze w Rzeczycy Ziemiańskiej i Olbięcinie.

Źródło: https://ias24.eu/aktualnosci,trzydnik-duzy-konkurs-zadan-publicznych,21191.html?p=1

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

Mobilna aplikacja Gminy My Local News
Mobilna aplikacja Gminy Trzydnik Duży My Local News
PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: