r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Informacja o przebiegu eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
18-03-2016

Informacja o przebiegu eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Organizatorzy eliminacji gminnych OTWP informują, iż w gminie Trzydnik Duży zorganizowano 6 eliminacji szczebla podstawowego w szkołach podstawowych oraz gimnazjum.

W finale eliminacji gminnych OTWP udział wzięło:

 • w grupie I  szkoły podstawowe 22 osoby
 • w grupie II gimnazjum 7 osób

Zakres tematyczny turnieju: tradycja i historia straży pożarnych, organizacja i zadania OSP oraz ich Związku, sprzęt ratowniczo-gaśniczy, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej, zasady

udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków, lasów, przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie regulaminu OTWP   jury eliminacji gminnych w składzie:

 • Izabela Karwat – Przewodnicząca
 • Ryszard Ziarno – Sekretarz
 • Marian Dyguś –Członek

po dokonaniu oceny prac pisemnych – test zakwalifikowano do eliminacji powiatowych OTWP

niżej wymienionych uczestników eliminacji gminnych:

I grupa wiekowa – szkoły podstawowe

 1. Patrycja Kosikowska – Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Trzydnickiej, osobą przygotowująca zawodnika do turnieju była Pani Magdalena Pelc.
 2. Wiktoria Jarosz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Księżej, osobą przygotowująca zawodnika do turnieju  była Pani Małgorzata Pachuta.

II grupa wiekowa gimnazjum

 1. Mateusz Kot – Publiczne Gimnazjum w Trzydniku Dużym.                                                 
 2. Weronika Ziółkowska – Publiczne Gimnazjum w Trzydniku Duży.

Osobą przygotowującą zawodników do turnieju była  Pani Izabela Karwat.

Głównym organizatorem OTWP na terenie gminy był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP,

którego Prezesem jest druh Franciszek Kwiecień.  Zarząd zakupił nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników eliminacji gminnych.

       Eliminacje powiatowe OTWP odbędą się dnia 22 marca 2016 r. o godzinie 900 w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: