r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

WEZWANIE DO WPŁATY
19-03-2019

WEZWANIE DO WPŁATY

Dotyczy realizacji projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Trzydnik Duży” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
W nawiązaniu do podpisanej umowy na montaż i używanie instalacji solarnych zgodnie z § 4 „Wkład własny i opłaty” ust. 1 pkt. 4 b) tj.: “...II rata pozostała część wkładu plus podatek VAT, płatna w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Gminę, lecz nie później niż przed przystąpieniem Wykonawcy do prac montażowych, na konto Gminy Nr 04 8717 1080 2006 6000 0723 0006 (koniecznie z dopiskiem INSTALACJA OZE)...”
 
Gmina Trzydnik Duży z uwagi na zgłoszoną gotowość wykonawcy do montażu instalacji solarnych wzywa Współfinansującego/Uczestnika projektu będącego stroną umowy do wpłaty II raty wkładu własnego zgodnie z poniższym zestawieniem:
 

TYP

INSTALACJI

Typ I

Na budynku

Typ II

Na gruncie

Typ III

Na budynku

Typ IV

Na gruncie

Typ V

Na budynku

Typ VI

Na gruncie

Typ VII

Na budynku

Typ VIII

Na gruncie

ILOŚĆ

PANELI

2

3

4

5

CENA

2 233,97

2 505,39

2 396,17

2 771,12

2 602,80

3 082,80

2 790,58

3 363,64

ZALICZKA

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

DOPŁATA

1 733,97

2 005,39

1 896,17

2 271,12

2 102,80

2 582,80

2 290,58

2 863,64

 
W zależności od ujętego w podpisanej umowie Typu instalacji solarnej odpowiednią kwotę należy wpłacić na wyodrębniony rachunek bankowy gminy w terminie do dnia 29 marca 2019 r.
 
Konto nr 04 8717 1080 2006 6000 0723 0006
Odbiorca: Gmina Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59A
tytułem: „Instalacja OZE ”
 
Montaż instalacji solarnych przez wykonawcę będzie możliwy po dokonaniu pełnej wpłaty na rzecz Gminy Trzydnik Duży.
 
UWAGA:
 
Jeżeli dokonali Państwo wpłaty II raty wkładu własnego, a środki na koncie Gminy Trzydnik Duży nie zostały jeszcze zaksięgowane, prosimy uznać niniejsze wezwanie za nieaktualne.
 
Krzysztof Serafin
Wójt Gminy Trzydnik Duży
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: