r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

WEZWANIE DO WPŁATY
19-03-2019

WEZWANIE DO WPŁATY

Dotyczy realizacji projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Trzydnik Duży” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
W nawiązaniu do podpisanej umowy na montaż i używanie instalacji solarnych zgodnie z § 4 „Wkład własny i opłaty” ust. 1 pkt. 4 b) tj.: “...II rata pozostała część wkładu plus podatek VAT, płatna w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Gminę, lecz nie później niż przed przystąpieniem Wykonawcy do prac montażowych, na konto Gminy Nr 04 8717 1080 2006 6000 0723 0006 (koniecznie z dopiskiem INSTALACJA OZE)...”
 
Gmina Trzydnik Duży z uwagi na zgłoszoną gotowość wykonawcy do montażu instalacji solarnych wzywa Współfinansującego/Uczestnika projektu będącego stroną umowy do wpłaty II raty wkładu własnego zgodnie z poniższym zestawieniem:
 

TYP

INSTALACJI

Typ I

Na budynku

Typ II

Na gruncie

Typ III

Na budynku

Typ IV

Na gruncie

Typ V

Na budynku

Typ VI

Na gruncie

Typ VII

Na budynku

Typ VIII

Na gruncie

ILOŚĆ

PANELI

2

3

4

5

CENA

2 233,97

2 505,39

2 396,17

2 771,12

2 602,80

3 082,80

2 790,58

3 363,64

ZALICZKA

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

DOPŁATA

1 733,97

2 005,39

1 896,17

2 271,12

2 102,80

2 582,80

2 290,58

2 863,64

 
W zależności od ujętego w podpisanej umowie Typu instalacji solarnej odpowiednią kwotę należy wpłacić na wyodrębniony rachunek bankowy gminy w terminie do dnia 29 marca 2019 r.
 
Konto nr 04 8717 1080 2006 6000 0723 0006
Odbiorca: Gmina Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59A
tytułem: „Instalacja OZE ”
 
Montaż instalacji solarnych przez wykonawcę będzie możliwy po dokonaniu pełnej wpłaty na rzecz Gminy Trzydnik Duży.
 
UWAGA:
 
Jeżeli dokonali Państwo wpłaty II raty wkładu własnego, a środki na koncie Gminy Trzydnik Duży nie zostały jeszcze zaksięgowane, prosimy uznać niniejsze wezwanie za nieaktualne.
 
Krzysztof Serafin
Wójt Gminy Trzydnik Duży
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: