r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje
15-03-2019

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje

O unieważnieniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Trzydnickiej.

Więcej informacji: https://ugtrzydnikduzy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=71&p1=szczegoly&p2=1363144

Ponowny konkurs zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: