Zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnych kursów | Gmina Trzydnik Duży

r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

04-03-2019

Zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnych kursów

Na prawo jazdy z kat. C ,C+E, D oraz z kursów gastronomicznych (kucharz,piekarz,cukiernik).
Szkolenia skierowane są do osób zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren województwa lubelskiego w tym do:
  • osób przewidzianych do zwolnienia na podstawie umowy: o pracę, zlecenie,o dzieło, agencyjnej, powołania, mianowania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę,

    lub/i*
  • *osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu*

 

Zapraszamy do skorzystania z możliwości bezpłatnych kursów

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: