r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

INFORMACJA
11-02-2019

INFORMACJA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym informuje, że mieszkańcy Gminy Trzydnik Duży mają możliwość skorzystania z pomocy w postaci żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa do 30.06.2019 r.
W terminie do 31 marca 2019 r. żywność jest wydawana w Lublinie na ulicy Łabędziej 19 w każdy wtorek w godz. od 9:00 do 15:00. W miesiącu kwietniu 2019 r. Stowarzyszenie „Błonie” z Lublina dowiezie żywność dla mieszkańców Gminy Trzydnik Duży - o terminie wydawania żywności osoby, które posiadają skierowania zostaną poinformowani przez pracowników ośrodka pomocy społecznej.  Mieszkańcy, którzy jeszcze są zainteresowani pomocą w postaci żywności, proszeni są  o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzydniku Dużym w celu otrzymania skierowania uprawniającego   do odbioru żywności.
 
Z pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza:
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej w wysokości do 1 402,00 zł. netto miesięcznie;
  • w przypadku osób w rodzinie w wysokości do  1056,00 zł. netto miesięcznie na osobę w rodzinie;
 
W celu udokumentowania posiadanego dochodu należy przedłożyć:
  • decyzję z pobieranej renty lub emerytury z 2018 r. w przypadku emerytów i rencistów;
  • nakaz podatkowy z posiadanego gospodarstwa rolnego z 2018 r. w przypadku osób utrzymujących się z rolnictwa;
  • zaświadczenie z pracy o  zarobkach netto z miesiąca poprzedzającego  złożenie wniosku  w przypadku osób podejmujących zatrudnienie poza rolnictwem;
  • decyzję z pobieranych świadczeń rodzinnych w przypadku rodzin, które otrzymują świadczenia rodzinne;
  • świadczenie wychowawcze 500+ nie jest wliczane do dochodu rodziny.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: