r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

PODPISYWANIE UMÓW NA SOLARY
23-01-2019

PODPISYWANIE UMÓW NA SOLARY

Wójt Gminy Trzydnik Duży informuje, że Gmina Trzydnik Duży przystępuje do realizacji działań rzeczowych projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Trzydnik Duży”.
Właściciel/współwłaściciel, który został zakwalifikowany do projektu, będzie poinformowany telefonicznie o konieczności zawarcia umowy finansowej z Gminą Trzydnik Duży. Nie zgłoszenie się do podpisania umowy będzie oznaczało rezygnacje z udziału w realizacji projektu. Wysokość wpłat mieszkańców uzależniona jest od wielkości zestawu, który został dobrany na podstawie złożonej deklaracji uczestnictwa w projekcie i wynosi:
 

2 panele

3 panele

4 panele

5 paneli

Typ I

Na budynku

Typ II

Na gruncie

Typ III

Na budynku

Typ IV

Na gruncie

Typ V

Na budynku

Typ VI

Na gruncie

Typ VII

Na budynku

Typ VIII

Na gruncie

2 233,97

2 505,39

2 396,17

2 771,12

2 602,80

3 082,80

2 790,58

3 363,64

 
W związku z powyższym nastąpi konieczność wpłaty środków finansowych za przewidziany rodzaj instalacji w następujących transzach:
 
I transza – 500 zł zadatku do dnia podpisania umowy (ewentualnie w dniu podpisania umowy)
II transza – pozostała kwota najpóźniej 14 dni przed realizacją instalacji.
 
Właściciel/współwłaściciel nieruchomości, na której przewidziana jest instalacja kolektorów słonecznych, nie będzie mógł posiadać żadnych zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu opłaty śmieciowej i z tytułu dostarczania wody na rzecz gminy Trzydnik Duży.
 
Podpisywanie umów z mieszkańcami odbywać się będzie w sali ślubów (parter) UG Trzydnik Duży w godzinach od 8:00 do 15:00 według poniższego harmonogramu:
  • 28–29 stycznia – miejscowości: Agatówka, Budki, Dąbrowa, Dąbrowa-Choiny, Dębowiec, Liśnik Mały,
  • 30–31 stycznia – miejscowości: Łychów Szlachecki, Łychów Gościeradowski, Olbięcin, Owczarnia,
  • 1–4 lutego – miejscowości: Rzeczyca Księża, Rzeczyca Ziemiańska,
  • 5–6 lutego – miejscowości: Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Trzydnik Duży, Trzydnik Mały, Trzydnik Duży-Kolonia,
  • 7–8 luty – miejscowości: Węglin, Węglinek, Wola Trzydnicka, Wólka Olbięcka, Zielonka.
Powyższą kwotę należy wpłacić na wyodrębniony rachunek bankowy gminy:
 
Konto nr 04 8717 1080 2006 6000 0723 0006
Odbiorca: Gmina Trzydnik Duży, Trzydnik Duży 59A
tytułem: „ Instalacja OZE ”
 
Montaż instalacji przez wykonawcę będzie możliwy po dokonaniu pełnej wpłaty na rzecz Gminy Trzydnik Duży.
 
Na podpisanie umowy należy zabrać ze sobą ważny dowód osobisty i dowód wpłaty.
 
Szczegółowe informacje na temat podpisywania umów można uzyskać w UG Trzydnik Duży oraz pod numerem telefonu: 15-873-18-79 wew. 323 i na stronie internetowej: www.trzydnikduzy.pl
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: