Program Azotanowy | Gmina Trzydnik Duży

r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

17-01-2019

Program Azotanowy

Realizując obowiązek wynikający z art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 10 lipca 2017 r. o nawozach i nawożeniu, a dotyczący prowadzenia działalności informacyjnej obejmującej realizowane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze zadania,uprzejmie informuję, że na stronie www.schr.gov.pl został zamieszczony materiał pn. "Program azotanowy", zawierający kluczowe dane dotyczące zmniejszania zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, w związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych w ww. zakresie.
Program Azotanowy
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: