r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Program Azotanowy
17-01-2019

Program Azotanowy

Realizując obowiązek wynikający z art. 28 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 10 lipca 2017 r. o nawozach i nawożeniu, a dotyczący prowadzenia działalności informacyjnej obejmującej realizowane przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze zadania,uprzejmie informuję, że na stronie www.schr.gov.pl został zamieszczony materiał pn. "Program azotanowy", zawierający kluczowe dane dotyczące zmniejszania zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, w związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych w ww. zakresie.
Program Azotanowy
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: