r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Szanowny Rolniku Pamiętaj!
17-12-2018

Szanowny Rolniku Pamiętaj!

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (owiec, kóz, świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przybywających w siedzibie stada co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
Szanowny Rolniku Pamiętaj!
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: