r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Przekazanie zakupionych urządzeń i wyposażenia Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu gminy Trzydnik Duży
26-11-2018

Przekazanie zakupionych urządzeń i wyposażenia Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu gminy Trzydnik Duży

Dnia 8 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzydniku Dużym nastąpiło przekazanie nabytych urządzeń i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Trzydnik Duży, zakupionych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Przekazania dokonał Wójt Gminy Trzydnik Duży Franciszek Kwiecień.
 
Dysponent funduszu po akceptacji wniosku Wójta Gminy i podpisaniu umowy udzielił dotacji celowej w wysokości 37 096,29 zł. Gmina Trzydnik Duży zapewniła wkład własny
w wysokości 1% wartości zakupu tj. 374,71 zł.
 
Wyposażenie w profesjonalny sprzęt, oraz podejmowanie właściwych działań przez strażaków, może niejednokrotnie przyczynić się do uratowania zdrowia i życia poszkodowanych w różnego rodzaju zdarzeniach.
 
Przekazany sprzęt został oznakowany logiem „Ministerstwo Sprawiedliwości Fundusz Sprawiedliwości” oraz napisem „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
 
Wykaz zakupionego i przekazanego sprzętu dla jednostek OSP z terenu gminy.
 1. OSP Trzydnik Duży:
  • defibrylator ZOOL 3
  • walizka na defibrylator doposażenie defibrylatora
  • parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar
  • bosak dielektryczny składany NUPLA 1,8 m
  • nóż do cięcia pasów
  • zbijak do szyb hartowanych
 2. OSP Rzeczyca Księża:
  • defibrylator ZOOL 3
  • walizka na defibrylator doposażenie defibrylatora
  • parawan do osłony miejsca wypadku i ofiar wypadku
  • bosak dielektryczny składany NUPLA 1,8 m
  • nóż do cięcia pasów
  • zbijak do szyb hartowanych
 3. OSP Olbięcin
  • defibrylator ZOOL 3
  • walizka na defibrylator doposażenie defibrylatora
  • parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar
  • bosak dielektryczny składany NUPLA 1,8 m
  • nóż do cięcia pasów
  • zbijak do szyb hartowanych
 4. OSP Agatówka
  • pilarka spalinowa STIHL MS 271
 5. OSP Węglin
  • pilarka spalinowa STIHL MS 271
 6. OSP Węglinek
  • pilarka spalinowa STIHL MS 271
 7. OSP Wola Trzydnicka
  • pilarka spalinowa STIHL MS 271
  • agregat prądotwórczy EA 3000
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: