r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
07-03-2016

Ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Dnia 20 lutego 2016 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy Księżej odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP

W zebraniu uczestniczyli: Jerzy Podgórski – Sekretarz Powiatu, Krystian Suszek – Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku, Franciszek Kwiecień – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Trzydniku Dużym, Marian Dyguś – Komendant Gminny OSP, Zarząd i członkowie OSP Rzeczyca Księża.

Na podstawie Statutu OSP, zarząd OSP może powołać Młodzieżową Drużynę Pożarniczą podejmując w tej sprawie stosowną uchwałę.

Drużynę powołuje się w celu szerszego zainteresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej służby w szeregach OSP.

Drużyna stanowi integralną część składową jednostki OSP i realizuje jej uchwały. Członkami drużyny mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku od 7 do 18 lat posiadający pisemną zgodę rodziców względnie pełnoprawnego opiekuna na deklaracji członkowskiej.

Pełnoprawnym członkiem drużyny staje się kandydat po złożeniu ślubowania. Właśnie w tym dniu odbyło się ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, do którego przystąpiło 40 członków w tym 19 dziewcząt i 21 chłopców. Opiekunami MDP są: Małgorzata Pachuta, Andrzej Nawrocki, Mariusz Maj, Dawid Jagiełło i Wiesław Wojtaszek.

Rota ślubowania członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

„ ŚLUBUJĘ – ze wszystkich sił służyć naszej Ojczyźnie
Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach
Młodzieżowej Drużyn Pożarniczej przyczyniać się do ochrony
życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego
i materialnego przed pożarami i innymi klęskami żywiołowymi.
Ślubuję przestrzegać postanowień Statutu OSP i Regulaminu
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą,
postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych
i być wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony przeciwpożarowej”

 

Do podstawowych zadań MDP należy:

 1. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 2. podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
 3. rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie  różnych dyscyplin sportowych
  i turystyki,
 4. podejmowanie i realizacja innych zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej
  i drużyny oraz macierzystej OSP.

Członkom MDP zabrania się bezpośredniego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych, natomiast zezwala się na wykonywanie czynności pomocniczych poza terenem akcji, między innymi takich jak:

 1. zabezpieczenie obiektu OSP po wyjeździe sekcji do akcji,
 2. opieka nad dziećmi,
 3. pomoc ludziom poszkodowanym wymagającym opieki sanitarno-medycznej.

 

Zarząd OSP ma nadzieję, iż większość członków MDP składających w tym dniu ślubowanie po osiągnięciu pełnoletności wstąpi w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeczycy Księżej.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: