r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Harmonogram zebrań wiejskich w okresie 29 lutego – 4 marca 2016 r.
26-02-2016

Harmonogram zebrań wiejskich w okresie 29 lutego – 10 marca 2016 r.

Wójt Gminy Trzydnik Duży zaprasza mieszkańców Gminy na zebrania wiejskie, które odbędą się 
w następujących terminach:

 

Lp.

Sołectwo

Data

Godz.

Lokal

Osoby odpowiedzialne
z UG

 

Agatówka

29.02.2016

1700

Świetlica

Marcin Chrzanowski

 

Budki

29.02.2016

1500

Świetlica

 

Dębowiec

01.03.2016

1500

Remiza OSP
w Olbięcinie

Iwona Nitkiewicz

 

Olbięcin

01.03.2016

1500

 

Liśnik Mały

01.03.2016

1700

Remiza OSP w Liśniku Małym

Iwona Nitkiewicz

 

Łychów Gościeradowski

02.03.2016

1500

Szkoła Podstawowa

Patrycja Pachla

 

Łychów Szlachecki

02.03.2016

1500

 

Węglin

02.03.2016

1700

Remiza OSP
w Węglinie

Patrycja Pachla

 

Wola Trzydnicka

03.03.2016

1500

Remiza OSP w Woli Trzydnickiej

Krzysztof Jaworek

 

Trzydnik Duży

03.03.2016

1700

Gminny Ośrodek Kultury Trzydnik Duży

Krzysztof Jaworek

 

Trzydnik Duży – Kolonia

03.03.2016

1700

 

Trzydnik Mały

03.03.2016

1700

 

Wólka Olbięcka

04.03.2016

1500

Mieszkanie sołtysa

Bartłomiej Leszczuk

 

Owczarnia

07.03.2016

1500

Mieszkanie sołtysa

Renata Odrzywolska

 

Dąbrowa

07.03.2016

1700

Świetlica wiejska

 

Rzeczyca Księża

09.03.2016

1500

Remiza OSP

Edward Pytlak

 

Rzeczyca Ziemiańska

09.03.2016

1700

Szkoła Podstawowa
w Rzeczycy Ziemiańskiej

Edward Pytlak

 

Rzeczyca Ziemiańska – Kolonia

09.03.2016

1700

 

Węglinek

10.03.2016

1500

Remiza OSP

Konrad Błaszczak

 

Zielonka

10.03.2016

1700

Świetlica wiejska

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań gminy w 2015 r. i planowanych zadaniach do realizacji
   w 2016 r.
  3. INFORMACJA DOTYCZĄCA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OGNIWA FOTOWOLTAICZNE,
   KOLEKTORY SŁONECZNE, POMPY CIEPŁA).
  4. INFORMACJA NA TEMAT PLANU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY.
  5. Wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie zebrania.


Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: