r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych
05-02-2016

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert oraz wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku

 

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

Na podstawie art.18a ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) unieważnia się otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 13 stycznia 2016 r.,  na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego, w części obejmującej poniższe zadania: 

 

  • w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: „Organizacja obozu terapeutyczno – wypoczynkowego;”
  • w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: „Organizacja zajęć dla seniorów z terenu Gminy Trzydnik Duży jako alternatywa spędzania wolnego czasu.”

 

Na w/w zadania nie złożono żadnej oferty. 


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację

zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku

 

Na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 15 ust. 2h i art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Trzydnik Duży ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku: 

 

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

Stowarzyszenie Profilaktyki
i Psychoterapii Uzależnień
„Pomocni Ludziom” w Kraśniku

 

Prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjum

4 000,00 zł

Stowarzyszenie Profilaktyki
i Psychoterapii Uzależnień
„Pomocni Ludziom” w Kraśniku

Realizacja programu terapeutycznego ponadpodstawowego dla osób uzależnionych

 

3 600,00 zł

Stowarzyszenie Profilaktyki
i Psychoterapii Uzależnień
„Pomocni Ludziom” w Kraśniku

 

Organizacja trzeźwościowego
rajdu rowerowego

1 500,00 zł

Stowarzyszenie Profilaktyki
i Psychoterapii Uzależnień
„Pomocni Ludziom” w Kraśniku

 

Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Rzeczycy Ziemiańskiej

11 000,00 zł

Stowarzyszenie Profilaktyki
i Psychoterapii Uzależnień
„Pomocni Ludziom” w Kraśniku

 

Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Olbięcinie

11 000,00 zł

Gminny Klub Sportowy
„Płomień” Trzydnik Duży

 

Organizacja kompleksowej działalności sekcji piłki nożnej

90 000,00 zł

Klub Sportowy GOK
Trzydnik Duży

 

Organizacja kompleksowej działalności sekcji piłki siatkowej

12 000,00 zł

Klub Sportowy GOK
Trzydnik Duży

 

Organizacja kompleksowej działalności sekcji tenisa stołowego

13 000,00 zł

 

Suma dotacji:

146 100,00 zł

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: