r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO 2016
01-02-2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO 2016

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I terminie 2016 roku należy składać:

 

- od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

 

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminie 1 - 29 kwietnia 2016 roku na rachunek bankowy podany we wniosku.

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: