r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Zaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych LGD
27-08-2015

Zaproszenie do udziału w spotkaniach konsultacyjnych LGD

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej serdecznie zaprasza do udziału w otwartych konsultacjach społecznych, dotyczących budowy Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR), przeznaczonej do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
Na spotkania zapraszamy: mieszkańców gmin obszaru LGD tj. Annopol, 
Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Trzydnik Duży, Szastarka, Urzędów, 
Wilkołaz, Zakrzówek; lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu 
terytorialnego, ośrodków kultury, stowarzyszeń, fundacji, związków 
wyznaniowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, 
lokalnych przedsiębiorców, regionalistów i wszystkich zainteresowanych 
przyszłością i rozwojem naszego obszaru.
 
Zebrane informacje pozwolą na zaplanowanie rozwiązań, które w największym 
stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców,  a także będą 
miały wpływ na zmieniające się potrzeby na obszarach wiejskich.
 
Chcielibyśmy uwzględnić Państwa zdanie i pomysły, tak aby środki 
przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich jak najlepiej zaspokoiły potrzeby 
społeczności lokalnej.
 
Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych posłużą 
nam do identyfikacji najważniejszych problemów i potrzeb oraz przygotowania 
nowej strategii na lata 2014-2020.
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: