r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Ogłoszenie z dn 27.08.2015
27-08-2015

Ogłoszenie z dn 27.08.2015

Urząd Gminy Trzydnik Duży informuje, że istnieje możliwość zgłaszania szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą.
 
Według raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  w Puławach na terenie naszej gminy zagrożone suszą są uprawy ziemniaka, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów jagodowych, roślin strączkowych, kukurydzy na kiszonkę uprawianych na glebach najsłabszych.
 
W celu dokonania zgłoszenia należy złożyć oświadczenie o zaistniałych szkodach na formularzach dostępnych w tut. Urzędzie pokój nr 15 oraz na stronie internetowej Gminy, w terminie do 07.09.2015 r. 
 
Zgłaszając szkody w oświadczeniach należy wpisać numery działek wszystkich upraw niezależnie od wielkości poniesionych strat /również nieuszkodzone/ zgodnie ze złożonym wnioskiem na dopłaty w ARiMR.
 
Do uzyskania pomocy kwalifikują gospodarstwa, w których poziom szkód jest wyższy niż 30% średniej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym nastąpiły szkody.
 
Załaczniki:
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: