r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

SZKOLENIE   OBWODOWYCH KOMISJI  ds. REFERENDUM
17-08-2015

SZKOLENIE OBWODOWYCH KOMISJI ds. REFERENDUM

Pierwsze posiedzenie odbędzie się 28 sierpnia 2015 r. (piątek) o godz. 14.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym (I piętro)

INFORMACJA NA TEMAT PIERWSZEGO POSIEDZENIA I SZKOLENIA OBWODOWYCH KOMISJI ds. REFERENDUM W GMINIE TRZYDNIK DUŻY 

 

Informujemy, że dnia 28 sierpnia br. (piątek) o godz. 1430 w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym (I piętro) odbędzie się pierwsze posiedzenie i szkolenie Obwodowych Komisji ds. Referendum, powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 

Przypominamy, że obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa.*

 

*Zgodnie z art. 184 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) – niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez członka komisji może spowodować odwołanie go ze składu Komisji.

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: