r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Ankieta OZE
17-08-2015

Ankieta OZE

Uprzejmie informujemy, że gmina Trzydnik Duży zamierza podjąć starania o pozyskanie środków na realizację działań z zakresu odnawialnych źródeł energii.
 
 
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety. 
 
Ankieta zawiera informację o możliwych do zainstalowania odnawialnych źródłach energii (wraz z ich szacunkowym kosztem), o które możliwa jest aplikacja o środki z funduszy unijnych.
 
Ankietę można pobrać poniżej lub z Urzędu Gminy Trzydnik Duży pok. Nr 23 (Referat ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej).
 
Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Trzydnik Duży pok. Nr 23 (Referat ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) lub do Sołtysa sołectwa stosownie do miejsca zamieszkania. Termin dostarczenia wypełnionej ankiety 15 września 2015 r.
 
Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest wyłącznie w przypadku uzyskania środków unijnych.
 
W zależności od kryteriów w ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego konkursach oraz merytorycznej możliwości ich spełnienia, gmina będzie składać wniosek na wybrany program.

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: