r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Ankieta OZE
17-08-2015

Ankieta OZE

Uprzejmie informujemy, że gmina Trzydnik Duży zamierza podjąć starania o pozyskanie środków na realizację działań z zakresu odnawialnych źródeł energii.
 
 
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w planowanym projekcie zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety. 
 
Ankieta zawiera informację o możliwych do zainstalowania odnawialnych źródłach energii (wraz z ich szacunkowym kosztem), o które możliwa jest aplikacja o środki z funduszy unijnych.
 
Ankietę można pobrać poniżej lub z Urzędu Gminy Trzydnik Duży pok. Nr 23 (Referat ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej).
 
Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Trzydnik Duży pok. Nr 23 (Referat ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej) lub do Sołtysa sołectwa stosownie do miejsca zamieszkania. Termin dostarczenia wypełnionej ankiety 15 września 2015 r.
 
Uwaga: Złożenie ankiety nie gwarantuje realizacji inwestycji. Realizacja zależna jest wyłącznie w przypadku uzyskania środków unijnych.
 
W zależności od kryteriów w ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego konkursach oraz merytorycznej możliwości ich spełnienia, gmina będzie składać wniosek na wybrany program.

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: