r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

IAS 24: Konsultacje strategii rozwoju
17-08-2015

IAS 24: Konsultacje strategii rozwoju

Gmina Trzydnik Duży ma projekt "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2015 - 2020", a jego ostateczny kształt zależy od mieszkańców, którzy w tym miesiącu będą mogli zgłaszać swoje uwagi na spotkaniach konsultacyjnych.
Pierwsze odbędą się we wtorek 18 sierpnia w remizach OSP Rzeczycy Księżej o 13.00, Rzeczycy Ziemiańskiej o 15.00 i Łychowie Gościeradowskim o 17.00. Dzień później na kolejne konsultacje władze gminy zapraszają na 15.00 do Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym i na 17.00 do remizy OSP w Olbiecinie. 

Dokument powstał, m.in. na podstawie wyników ankiet, które mieszkańcy wypełniali w maju. Odpowiadając na pytanie o kierunki rozwoju gminy najwięcej, bo prawie 17 procent ankietowanych, odpowiedziało się za modernizacją infrastruktury drogowej. Niewiele mniej, bo 16 procent, zwróciło uwagę na upowszechnienie odnawialnych źródeł energii, a 15 procent na rozwój sieci kanalizacyjnej, w tym budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
 
Wójt Gminy Trzydnik Duży Franciszek Kwiecień przyznaje, że nie był zaskoczony wynikami badań i podkreśla, że część zgłoszonych postulatów już jest realizowana. - Drogownictwo od lat pochłania znaczną część naszego budżetu. Jeszcze w tym roku chcemy utwardzić kolejne drogi, ale trzeba też pamiętać, że te, które budowaliśmy przed 15 czy 10 laty teraz wymagają remontu. To problem, na którym mieszkańcom zawsze zależało, zależy i będzie bardzo zależeć - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej Franciszek Kwiecień. Przypomina również, że przed kilkoma laty gmina starała się o dotację na zakup i montażu kolektorów słonecznych, ale ze względu na ograniczone możliwości finansowe jej wniosek nie został zaakceptowany do realizacji. - Podczas obecnych konsultacji zapytamy mieszkańców czy chcą byśmy przygotowali nowy projekt, dotyczący nie tylko solarów, ale również ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła - zapowiada wójt Kwiecień.
 
 
Zainteresowani projektem "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego na lata 2015 - 2020" mogą się z nim zapoznać w urzędzie gminy, albo pobrać ze strony: www.trzydniktrzydnikduzy.pl. Zostanie on również przedstawiony podczas spotkań konsultacyjnych z udziałem, m.in. przedstawiciela firmy, która przygotowała dokument, a potem od razu będzie można zgłosić swoje opinie lub w późniejszym terminie przekazać je na piśmie. 

Ostateczna wersja strategii, która będzie potrzebna, m.in. do opracowywania wniosków o przyznanie środków zewnętrznych, musi być zaakceptowana przez Radę Gminy, co ma nastąpić do końca roku. 
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: