r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Konsultacje w sprawie projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy
30-07-2015

Konsultacje w sprawie projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy

OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY TRZYDNIK DUŻY NA LATA 2015 – 2020.
 
Na podstawie Zarządzenia Nr 48/2015 Wójta Gminy Trzydnik Duży z dnia 29 lipca 2015 r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Trzydnik Duży konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Trzydnik Duży, których celem jest zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY TRZYDNIK DUŻY NA LATA 2015 – 2020.
 
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie otwartych spotkań publicznych
z mieszkańcami,zwanych spotkaniami konsultacyjnymi, które odbędą się:
 
  • w dniu 18 sierpnia 2015 r. (wtorek):
o godz. 1300 w remizie OSP w Rzeczycy Księżej 
o godz. 1500 w remizie OSP w Rzeczycy Ziemiańskiej
o godz. 1700 w remizie OSP w Łychowie Gościeradowskim 
  • w dniu 19 sierpnia 2015 r. (środa):
o godz. 1500 w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym 
o godz. 1700 w remizie OSP w Olbięcinie
 
Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej gminy, na najbliższej po przeprowadzeniu konsultacji sesji oraz na urzędowej tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.
 
Lista załączników:
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: