r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Trzydnik Duży.
16-06-2015

Uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Trzydnik Duży.

W dniu 25 maja 2015 r. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Trzydnik Duży. Organizatorami konkursów byli nauczyciele z poszczególnych szkół:
  • IV konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii”-  ZPPO w Woli Trzydnickiej;
  • III konkurs matematyczny  „Z matematyką za pan brat” – ZPPO w Rzeczycy Ziemiańskiej;
  • II konkurs wiedzy i umiejętności uczniów klas  I – III „Jestem mistrzem”- ZPPO w Olbięcinie;
 
 Honorowy patronat objęli  Wójtowie  Gminy Trzydnik Duży-  Pan Franciszek Kwiecień i Pan Dariusz Maciąg.  
 
W swoim wystąpieniu Pan Wójt podkreślił wysoką rangę konkursów. Zwrócił uwagę na to, iż  sprzyjają one kształtowaniu osobowości i rozwijaniu zainteresowań uczniów. Pobudzają aktywność umysłową, twórcze działanie , stwarzają możliwość osiągnięcia sukcesu z wykorzystaniem posiadanej wiedzy.  Jest to promocja talentów i osiągnięć uczniów nie tylko na forum szkoły, ale i całej społeczności gminnej.  Sukces motywuje do dalszej pracy, mobilizuje do wysiłku, wpływa na rozwój osobowości. Z rozrzewnieniem można patrzeć na zwycięzców, którzy nie kryją swojego zaskoczenia, iż zostali wyróżnieni. Sam fakt zajęcia jakiegoś miejsca, nawet otrzymanie dyplomu uczestnictwa powoduje radość i ogromne dowartościowanie. Ile karier i dalszych wyborów życiowych swe początki miało w szkole i w uczestnictwie w jakimś konkursie!
 
W uroczystej gali udział wzięli laureaci poszczególnych konkursów, ich rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół. Uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody książkowe lub rzeczowe, zaś ich rodzice listy gratulacyjne. Sponsorem nagród był Pan Wójt, który  wręczał je  wraz ze swoim zastępcą. 
 
W konkursie ortograficznym wyłoniono 11 mistrzów ortografii. W zmaganiach klas  I- III otrzymało nagrody  27 uczniów. „Z matematyką za pan brat” zostało 16 uczestników. 
 
Podsumowano również  gminny  etap „ Ogólnopolskiego  Turnieju Bezpieczeństwa w ruchu drogowym” i powiatowy konkurs plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” – organizowany przez Komendę Główną Państwowych Straży Pożarnych.
W gminnym  etapie „ Ogólnopolskiego  Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” uczestniczyły dwie drużyny czteroosobowe  ze szkół :  w Olbięcinie i Woli Trzydnickiej.  Niewielką przewagą punktów zwyciężyła szkoła z Olbięcina i reprezentowała naszą Gminę w etapie powiatowym.  Za udział w etapie gminnym uczniowie otrzymali sprzęt sportowy. 
Wręczono także nagrody  laureatom powiatowego  konkursu plastycznego  „Zapobiegajmy pożarom” – organizowanego  przez Komendę Główną Państwowych Straży Pożarnych. Były to dwie uczennice gimnazjum i czterech uczniów PSP w Łychowie. 
Uroczystość umilały występy  laureatów konkursu  wokalnego „A ja śpiewam”. Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym „pękała w szwach”. 
 
 
Prowadzące uroczystość: Elżbieta Kosikowska  i Aldona Borowska
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: