r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Wybory ławników sądowych 2016 – 2019
03-06-2015

Wybory ławników sądowych 2016 – 2019

Z dniem 31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się do Rady Gminy Trzydnik Duży z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników dla Sądu Rejonowego w Kraśniku – 1 ławnika, w tym 0 do orzekania z zakresu prawa pracy.

 

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM:
Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,jest nieskazitelnego charakteru,
  • ukończył 30 lat,
  • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
  • nie przekroczył 70 lat,
  • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  • posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530 w  Urzędzie Gminy Trzydnik Duży, I p. pok. 14.

Szczegółowe informacje wraz z niezbędnymi dokumentami do pobrania dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://ugtrzydnikduzy.bip.lubelskie.pl

w zakładce: WYBORY/ WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: