r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

IAS 24: Konsultacje w/s planu gospodarki niskoemisyjnej
06-05-2015

IAS 24: Konsultacje w/s planu gospodarki niskoemisyjnej

Mieszkańcy gminy Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim mogą się włączyć w przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. To dokument, na podstawie którego w przyszłości będzie się można starać o unijne dotacje m.in. na termomodernizację budynków czy inwestycje w odnawialne źródła energii.
W urzędzie i na stronie internetowej gminy: www.trzydnikduzy.pl można pobrać ankietę, której wyniki posłużą do przygotowania bazy danych inwentaryzacji CO2 na terenie gminy. Na tej podstawie będzie można dokonać oceny gospodarki energią w gminie, a potem opracować plan gospodarki niskoemisyjnej. 
 
W ankietach należy podać m.in.: rodzaj i wiek budynku, jego powierzchnię i liczbę użytkowników, źródła ciepła i sposób ogrzewania wody, wykorzystywany przy tym rodzaj i ilość zużytego paliwa oraz zrealizowane i planowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne.
 
Wypełnione dokumenty trzeba złożyć do 9 maja osobiście do pokoju nr 23 urzędu gminy lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budownictwo@trzydnikduzy.pl
 
 
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: