r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
05-05-2015

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Wójt Gminy Trzydnik Duży zaprasza wszystkich mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawach:

  

  1. Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015 – 2020.
  2. Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  3. Perspektyw rozwoju odnawialnych źródeł energii (elektrowni wiatrowych, biogazowni, ogniw fotowoltaicznych) na terenie gminy.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w dniach 5 – 6 maja 2015 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

W dniu 5 maja (wtorek):

o godz. 1300 w remizie OSP w Rzeczycy Księżej

o godz. 1500 w remizie OSP w Rzeczycy Ziemiańskiej

o godz. 1700 w remizie OSP w Łychowie Gościeradowskim

W dniu 6 maja (środa):

o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym

o godz. 1500 w remizie OSP w Olbięcinie

Serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach. 

Wójt Gminy

Franciszek Kwiecień

  

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: