r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych
21-04-2015

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych

INFORMACJA NA TEMAT PIERWSZEGO POSIEDZENIA I SZKOLENIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE TRZYDNIK DUŻY

Informujemy, że dnia 24 kwietnia br. (piątek) o godz. 15.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym (I piętro) odbędzie się pierwsze posiedzenie i szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Przypominamy, że obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa.*

  

*Zgodnie z art. 184 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) – niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez członka komisji może spowodować odwołanie go ze składu Komisji.

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: