r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych
21-04-2015

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych

INFORMACJA NA TEMAT PIERWSZEGO POSIEDZENIA I SZKOLENIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE TRZYDNIK DUŻY

Informujemy, że dnia 24 kwietnia br. (piątek) o godz. 15.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym (I piętro) odbędzie się pierwsze posiedzenie i szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych, powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Przypominamy, że obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa.*

  

*Zgodnie z art. 184 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) – niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez członka komisji może spowodować odwołanie go ze składu Komisji.

 

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: