r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy
17-03-2015

Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy

Informuję, że VI sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 26 marca 2015 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z V sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja z bieżącej działalności Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kraśniku.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/15/2014 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad VI sesji.

 

Przewodniczący Rady

Marek Kosikowski
Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: