r. Imieniny

MULTIMEDIALNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Multimedialny przewodnik po Gminie
STRATEGIA
Stretegia
Aktualności

IAS 24: Apel w/s znakowania posesji
24-02-2015

IAS 24: Apel w/s znakowania posesji

Władze gminy Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim apelują do mieszkańców o to, by zadbali o odpowiednie oznakowanie posesji.

Zgodnie z przepisami, właściciele nieruchomości zabudowanych oraz przeznaczonych pod zabudowę mają obowiązek umieścić w widocznym miejscu i utrzymywać w należytym stanie tabliczki z numerem danej nieruchomości. Tymczasem zdarza się, że posesje i budynki nie mają żadnych tablic, ani innych oznakowań, umożliwiających identyfikację właściwego adresu.

Jeśli budynek jest położony w znacznej odległości od ogrodzenia posesji, tabliczka z numerem powinna być umieszczona także na ogrodzeniu.

Niezastosowanie się do tego wymogu jest nie tylko łamaniem przepisów, ale także utrudnieniem w pracy dla służb ratowniczych, które potrzebują dokładnych danych adresowych, by móc jak najszybciej dotrzeć z pomocą. 

Dlatego władze gminy proszą właścicieli nieruchomości, by umieszczali numery adresowe w widocznych miejscach na budynkach mieszkalnych lub bramach wjazdowych na posesje.

 

Źródło: IAS 24

Powrót
ODPADY KOMUNALNE
Odpady komunalne
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: