r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Komunikat Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kraśniku w sprawie wniosków o pomoc klęskową ARiMR
27-09-2018

Komunikat Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kraśniku w sprawie wniosków o pomoc klęskową ARiMR

Nieodpłatnie pomagamy rolnikom w wypełnianiu wniosków o wsparcie ze strony ARiMR w naszym biurze powiatowym oraz podczas dyżurów w gminach powiatu kraśnickiego.

W pierwszej kolejności o wsparcie finansowe mogą ubiegać się rolnicy, w których gospodarstwach susza lub powódź spowodowały straty w uprawach w wysokości co najmniej - 70 proc. Wnioski mogą składać w biurach powiatowych ARiMR od 14 do 28 września 2018 r. Stawka pomocy wynosi 1 tys. zł do 1 ha, jeśli rolnik miał ubezpieczoną przynajmniej połowę powierzchni upraw (z wyłączeniem łąk i pastwisk). Gospodarz, który nie miał takiej polisy, otrzyma 50 proc. tej kwoty. Do wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których te szkody powstały.

Z kolei rolnicy, w których gospodarstwach szkody w uprawach wyniosły co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc., wnioski o pomoc mogą składać od 26 września do 17 października 2018 r.  W tym przypadku bazowa stawka pomocy wynosi 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy i również jest pomniejszana o połowę, gdy rolnik nie ma polisy.

- Biuro Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kraśniku mieści się w budynku bursy szkolnej ZS3 w Kraśniku, ul. Słowackiego 7, 23-204 Kraśnik, (w tym samym budynku co ARiMR, wejście z drugiej strony budynku). Tel. 81 884 31 51. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

 

- Doradca PZDR w Kraśniku pełni również dyżur w gminie Szastarka:

Imię

Nazwisko

Gmina

Miejsce dyżuru

Dzień tygodnia

Godziny

Halina

Zięba

Trzydnik Duży

Urząd Stanu Cywilnego

Wtorek

730 - 1530

Tel. 605836191

Komunikat Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kraśniku w sprawie wniosków o pomoc klęskową ARiMR, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [92.50 KB]

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: