r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Harmonogram zebrań wiejskich - Zaproszenie Wójta Gminy Trzydnik Duży
10-02-2015

Harmonogram zebrań wiejskich - Zaproszenie Wójta Gminy Trzydnik Duży

Wójt Gminy Trzydnik Duży zaprasza mieszkańców sołectw Gminy Trzydnik Duży do udziału w zebraniach wiejskich, zwołanych w celu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

Harmonogram zebrań wiejskich w celu wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2015 – 2018, w sołectwach Gminy Trzydnik Duży:

  Harmonogram zebrań

  Zarządzenie Wójta Gminy Trzydnik Duży w sprawie zebrań wiejskich

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: