r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Lubelskie
22-01-2015

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Lubelskie


 

W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniach w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie" należy uzupełnić oraz podpisać ankietę i dostarczyć do Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym pokój
nr 15.

Wzór ankiety można znaleźć w linku lub w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży pokój nr 15."

 

Załączniki:

- Ankieta

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: