r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

IAS 24: Jest budżet na nowy rok
31-12-2014

IAS 24: Jest budżet na nowy rok

Prawie 17 milionów złotych dochodów i około 18 milionów 100 tysięcy wydatków. Tak w liczbach wygląda przyszłoroczny budżet gminy Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim, przyjęty jednogłośnie na sesji we wtorek 30 grudnia.
Wśród wydatków najważniejszą pozycję stanowią środki na inwestycje drogowe. Chodzi zarówno o budowę i modernizację tras gminnych, jak również zadania, dotyczące dróg wojewódzkich i powiatowych. Na ten cel samorząd przeznaczył w budżecie 2 miliony 600 tysięcy złotych, w tym około 1 miliona na budowę prawie 1400 metrów drogi Węglin - Łychów Gościeradowski koło młyna. - Złożyliśmy wniosek o dotację na tę inwestycję w ramach "schetynówek", ale na razie jest on poza listą projektów zatwierdzonych do dofinansowania. Mamy jednak nadzieję, że część środków z oszczędności poprzetargowych na już zaakceptowane inwestycje trafi właśnie do nas - mówi wójt gminy Trzydnik Duży Franciszek Kwiecień. Jego zdaniem szanse na pozyskanie tych pieniędzy nie są małe, ponieważ planowana droga ma połączyć trasy wojewódzką i powiatową, a także spełnia inne warunki niezbędne do przyznania dotacji. 
 
Na oświatę w przyszłym roku samorząd wyda 7 milionów 240 tysięcy złotych. Przy subwencji oświatowej w wysokości ponad 5 milionów, z własnych środków gmina musi dołożyć ponad 2 miliony. Wójt Kwiecień zaznacza, że to nie jedyne wydatki, związane z oświatą, ponieważ do wymienionej kwoty trzeba jeszcze doliczyć pieniądze na dodatki wyrównawcze dla nauczycieli. Na początku 2014 roku samorząd musiał wydać na ten cel ponad 200 tysięcy złotych. Wstępne szacunki wskazują, że w styczniu nowego roku będzie trzeba znaleźć podobną kwotę. 
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: