r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

INFORMACJA
14-09-2018

INFORMACJA

Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych przyjmują Urzędnicy wyborczy w trakcie pełnionych dyżurów w siedzibie Urzędu Gminy Trzydnik Duży, pok. nr 1
Zgłoszenia można składać także w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży, pok. nr 9 , tel.   15 873 18 79 w godzinach pracy Urzędu.
 
Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub osoby przez nich upoważnione) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 21 września 2018 roku o godz. 15.30.
 
Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych określiła Państwowa Komisja Wyborcza w uchwale z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: