r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Relacja z drugiej Sesja Rady Gminy
12-12-2014

Relacja z drugiej Sesja Rady Gminy

We wtorek 9 grudnia na drugiej sesji Rady Gminy Trzydnik Duży, Franciszek Kwiecień – Wójt Gminy złożył ślubowanie i oficjalnie objął stanowisko na kolejną kadencję.
Oficjalne objęcie obowiązków przez Wójta nastąpiło z chwilą złożenia wobec Rady Gminy Trzydnik Duży ślubowania. Ślubowanie złożył też nieobecny na pierwszej sesji radny Wojciech Nawrocki.
Radni dokonali wyboru drugiego Wiceprzewodniczącego – w wyniku tajnego głosowania został nim radny Wojciech Nawrocki.  
Kolejnym punktem sesji było podjęcie uchwał w sprawach powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Stałych Rady Gminy oraz wybór ich przewodniczących.
Pomimo przedświątecznej atmosfery, dla Rady Gminy Trzydnik Duży jest to pracowita końcówka roku – na wtorkowej sesji radni przyjęli dziesięć projektów uchwał, m.in. przyjęty został Gminny Program Osłonowy w zakresie Dożywiania Dzieci i Młodzieży na 2015 rok oraz Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Już niebawem ogłoszony zostanie konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz z zakresu sportu. Radni podęli też uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pozostałe uchwały dotyczyły kwestii finansowych.
 
Skład osobowy Rady Gminy Trzydnik Duży VII kadencji
 
 1. Kosikowski Marek – Przewodniczący Rady Gminy

 2. Kowalski Stanisław – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 3. Nawrocki Wojciech – Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 4. Frania Marzena

 5. Grab Ewa

 6. Hawryło Piotr

 7. Herbet Michał

 8. Jach Adam

 9. Mirodka Maria

 10. Pęzioł Jan

 11. Pytlak Mirosław

 12. Radwan Grzegorz

 13. Szmit Dariusz

 14. Szot Michał

 15. Tupaj Teresa

Komisja Rewizyjna
 1. Hawryło Piotr – przewodniczący

 2. Grzegorz Radwan – członek

 3. Szmit Dariusz – członek

 
Komisja Ładu i Porządku
 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

Szmit Dariusz

Przewodniczący

Frania Marzena

Zastępca

Grab Ewa

Członek

Nawrocki Wojciech

Członek

Pęzioł Jan

Członek

Szot Michał

Członek

 
Komisja Kultury, Zdrowia i Wychowania
 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

Kowalski Stanisław

Przewodniczący

Mirodka Maria

Zastępca

Kosikowski Marek

Członek

Herbet Michał

Członek

Tupaj Teresa

Członek

 
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Promocji
 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

Pęzioł Jan

Przewodniczący

Hawryło Piotr

Zastępca

Radwan Grzegorz

Członek

Tupaj Teresa

Członek

Jach Adam

Członek

Mirodka Maria

Członek

Grab Ewa

Członek

Frania Marzena

Członek

Herbet Michał

Członek

 
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: