r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

I sesja Rady Gminy
02-12-2014

I sesja Rady Gminy

1 grudnia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym po raz pierwszy zebrała się nowa Rada Gminy. Wybrani radni otrzymali zaświadczenia o wyborczym zwycięstwie oraz złożyli ślubowanie. Dokonali również wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady.
 
 
I sesję Rady Gminy Trzydnik Duży nowej kadencji, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, otworzył Zastępca Wójta p. Dariusz Maciąg. Następnie przekazał głos najstarszemu wiekiem radnemu p. Marii Mirodce, która objęła prowadzenie sesji do momentu wyboru przewodniczącego Rady.
 
Wszyscy radni otrzymali z rąk przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej p. Ryszarda Wolanina zaświadczenia potwierdzające, że zostali wybrani w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r., po czym złożyli ślubowanie. Następnie dokonano wyboru komisji skrutacyjnej, do której weszli: p. Piotr Hawryło – przewodniczący oraz p. Grzegorz Radwan i p. Adam Jach. Rada przystąpiła do wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy. Na stanowisko przewodniczącego Rady został zgłoszony tylko jeden kandydat  – p. Marek Kosikowski, który w tajnym głosowaniu, został jednogłośnie wybrany. Po wyborze p. Marek Kosikowski objął prowadzenie sesji. Na stanowisko wiceprzewodniczącego również zgłoszony został tylko jeden kandydat – p. Stanisław Kowalski i on również w tajnym głosowaniu, został jednogłośnie wybrany.
 
Ponad połowa składu rady zdobyła po raz kolejny zaufanie wyborców. Są to panowie: Hawryło Piotr, Kosikowski Marek, Jach Adam, Szmit Dariusz, Kowalski Stanisław, Radwan Grzegorz, Nawrocki Wojciech, Pęzioł Jan. Natomiast po raz pierwszy w Radzie Gminy Trzydnik Duży zasiądą: Grab Ewa, Szot Michał, Mirodka Maria, Tupaj Teresa, Frania Marzena, Pytlak Mirosław, Herbet Michał.
W tym miejscu należy pogratulować radnym, którzy cieszyli się ponad 50% poparciem swoich wyborców – do tego grona należą: Hawryło Piotr, Kosikowski Marek, Szmit Dariusz, Szot Michał, Radwan Grzegorz, Nawrocki Wojciech, Frania Marzena, Pytlak Mirosław, oraz najmłodszym radnym tj. panom Michałowi Herbet (l. 22) oraz Michałowi Szot (l. 23).
 
Do Rady nie weszli tym razem panowie: Kowalik Zbigniew, Niezgoda Ryszard, Wilkołek Zbigniew, Fryza Waldemar. Natomiast o reelekcję nie ubiegali się radni Wielgus Władysław, Ryszard Zdyb i Andrzej Oszust.
Dziękujemy im za wieloletnią pracę na rzecz naszej społeczności.
 
Na kolejną sesję, która odbędzie się w drugim tygodniu grudnia zaplanowano wybór składów komisji stałych oraz ślubowanie wybranego w II turze wyborów Wójta Gminy – pana Franciszka Kwietnia.
 
Skład Rady Gminy Trzydnik Duży VII kadencji:
 

Frania Marzena

Rzeczyca Ziamiańska

Grab Ewa

Trzydnik Mały

Hawryło Piotr

Trzydnik Duży

Herbet Michał

Wola Trzydnicka

Jach Adam

Trzydnik Duży – Kolonia

Kosikowski Marek

Agatówka

Kowalski Stanisław

Liśnik Mały

Mirodka Maria

Olbięcin

Nawrocki Wojciech

Rzeczyca Księża

Pęzioł Jan

Węglin

Pytlak Mirosław

Rzeczyca Ziemiańska

Radwan Grzegorz

Rzeczyca Księża

Szmit Dariusz

Trzydnik Mały

Szot Michał

Łychów Szlachecki

Tupaj Teresa

Rzeczyca Ziemiańska – Kolonia

 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: