r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

IAS 24: Lokalni artyści nagrodzeni po raz trzynasty
24-11-2014

IAS 24: Lokalni artyści nagrodzeni po raz trzynasty

Trzynasta edycja Powiatowego Przeglądu Twórczości Artystycznej Wsi w Trzydniku Dużym okazała się szczęśliwa dla 10 zespołów śpiewaczych, kół gospodyń wiejskich i kapeli folkowej. To one zostały wyróżnione przez jury konkursu, który odbył się w sobotę 22 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury.
Jurorzy obejrzeli łącznie 27 prezentacji, przygotowanych przez artystów, reprezentujących wszystkie gminy powiatu kraśnickiego. Najwyżej ocenili występy Zespołu Śpiewaczego z Dzierzkowic Zastawia, "Borowiaków" z Borowa, "Sulowiaków" z Sulowa i "Majdaniaków" z Majdanu Obleszcza, a także kół gospodyń wiejskich z Rzeczycy Księżej i z Łychowa oraz Kapeli Folkowej "Kalinafolk" z Polichny. Ponadto jury postanowiło wyróżnić "Suchynianki" z Suchyni za próbę eksperymentowania z formułą kabaretową, zespół "Świteź" z Węglina za próbę zrekonstruowania elementów tradycji oraz Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy "Blinowianki" z Blinowa za przypomnienie tajników medycyny ludowej.
17 kolejnych grup śpiewaczych, kapel i solistów otrzymało nagrody finansowe i rzeczowe za udział w imprezie. 
 
Tegoroczne występy oceniali instruktor do spraw teatru Iwona Niewczas i do spraw kultury ludowej Andrzej Sar z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz Andrzej Gotner z Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Kraśniku, które było współorganizatorem przeglądu.
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: