r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Szkolenie obwodowych komisji wyborczych  - 6 Listopada 2014
30-10-2014

Szkolenie obwodowych komisji wyborczych - 6 Listopada 2014

INFORMACJA NA TEMAT PIERWSZEGO POSIEDZENIA I SZKOLENIA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE TRZYDNIK DUŻY
Informujemy, że dnia 6 listopada br. (czwartek) o godz. 14:00 Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym (I piętro) odbędzie się pierwsze posiedzenie i szkolenie dla osób powołanych do składów obwodowych komisji wyborczych.
 
Przypominamy, że obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa.*
 
*Zgodnie z art. 184 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) – niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków przez członka komisji może spowodować odwołanie go ze składu Komisji.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: