r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

IAS 24: Śladami Oskara Kolberga
16-10-2014

IAS 24: Śladami Oskara Kolberga

W roku 200 urodzin folklorysty, etnografa, muzyka i kompozytora Oskara Kolberga, Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym zaprasza do udziału w konkursie plastycznym.
Jego pomysłodawcy chcą, by była to swoista podróż śladami "odkrywcy" kultury ludowej i zachęcają do udokumentowania w formie plastycznej tego, co z jego dorobku jest obecne w codziennym życiu. 
 
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z klas I - III i IV - VI oraz gimnazjaliści z gminy Trzydnik Duży. Ich zadaniem jest przygotowanie prac malarskich lub rysunków, przedstawiających obrzędy, zwyczaje, zespoły folklorystyczne i obrzędowe, stroje ludowe czy potrawy regionalne, związane z "małą ojczyzną". Konkursowe propozycje powinny być wykonane przez jednego autora, pastelami, farbami, kredką, ołówkiem albo węglem. 
 
Szkoły podstawowe mogą zgłosić maksimum 5 prac w każdej kategorii wiekowej, natomiast gimnazjum do 10 propozycji. Wszystkie należy przesłać do końca października na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym, Trzydnik Duży 3, 23-230 Trzydnik Duży. 
 
Rozstrzygnięcie konkursu, połączone z otwarciem wystawy najciekawszych prac, odbędzie się podczas trzydnickim uroczystości z okazji Święta Niepodległości, które są planowane na 7 listopada w miejscowym ośrodku kultury. 
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: