r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

XXXIV sesja Rady Gminy
13-10-2014

XXXIV sesja Rady Gminy

Informuję, że XXXIV sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 22 października 2014 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.

 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja z bieżącej działalności Biuro Powiatowe ARiMR w Kraśniku.

 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy za poprzedni rok szkolny.

 7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

 8. Podjęcie uchwał:

 9.  

  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok.
  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Trzydnik Duży.
  w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Trzydnik Duży.
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika OPS w Trzydniku Dużym.
  zmiany Uchwały Nr XXIX/205/2013 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2014;

   

 10. Wolne wnioski i zapytania.

 11. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady

Marek Kosikowski

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: