r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

IAS 24: Schetynówka prawie gotowa
02-10-2014

IAS 24: Schetynówka prawie gotowa

W gminie Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim zakończyła się budowa drogi Wola Trzydnicka – Agatówka Kopaniny. Trwa formalny odbiór inwestycji, którą gmina zrealizowała w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
 

Na ponad 2-kilometrowym odcinku istniejącej drogi gruntowej drogowcy poprawili podbudowę, wyłożyli jezdnię asfaltem, a także wykonali zjazdy i utwardzili pobocza. Prace, które były prowadzone od budynku Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Woli Trzydnickiej, kosztowały ponad 970 tysięcy złotych, z czego połowa to środki gminne, a reszta będzie pochodzić z budżetu państwa.

Władze gminy złożyły już do wojewody wniosek o dofinansowanie kolejnej "schetynówki". Tym razem samorząd chce wybudować prawie 1400 metrów drogi Węglin - Łychów Gościeradowski koło młyna. Kosztorysowa wartość tych robót to prawie 1 milion złotych, które mają pochodzić po połowie z budżetu gminy i budżetu państwa.

Konkurencja jest poważna, ponieważ gminy i powiaty z całego województwa złożyły 138 wniosków, w których starają się o przyznanie w sumie prawie 149 milionów złotych. Tymczasem do dyspozycji samorządów wojewoda ma niecałe 75 milionów.
 
Lista "schetynówek", które zostaną zaakceptowane do realizacji powinna być znana w listopadzie, natomiast ich realizacja jest przewidziana na przyszły rok.

W ubiegłym roku, przy finansowej pomocy państwa, Gmina Trzydnik Duży wykonała ponad 1300 metrów trasy w Trzydniku Dużym Kolonii koło zlewni mleka, a rok wcześniej inny odcinek tej samej trasy.
 
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: