r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

Apel ARR do producentów owoców i warzyw
09-09-2014

Apel ARR do producentów owoców i warzyw

W związku z ukazaniem się w dniu 30.08.2014 r. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014 (Dz. U. UE L 259 z 30.08.2014 r., str. 2), a co z tym idzie obowiązkiem rozpoczęcia raportowania do KE informacji o złożonych powiadomieniach ARR, przypomina producentom o uzupełnieniu formularzy i składaniu kolejnych do Oddziałów Terenowych. Wsparcie dla poszczególnych krajów będzie przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, dlatego ARR prosi o pilne potraktowanie apelu.
Mechanizm obejmuje działania związane z :

  a.. zielonymi zbiorami
  b.. niezbieraniem
  c.. wycofaniem produktów na cele charytatywne, lub inne cele
  d.. W przypadku producenta indywidualnego maja zastosowanie poniższe
warunki:
    a.. Wsparcie dla zielonych zbiorów obejmuje tylko produkty, które
fizycznie znajdują się na polach i faktycznie zostają zebrane w ramach
zielonych zbiorów i dla których  zbiory jeszcze się nie zaczęły;
    b.. środki w zakresie niezbierania nie będą przysługiwały w przypadku,
gdy z danego obszaru produkcji pozyskiwano produkcję w celach handlowych w
trakcie cyklu produkcyjnego;
    c.. zielone zbiory i niezbieranie plonów w żadnym wypadku nie są
stosowane jednocześnie w odniesieniu do tego samego produktu i tego samego
obszaru.
  a.. W przypadku organizacji producentów  środki w zakresie niezbierania
plonów mogą przysługiwać nawet w przypadku, gdy z danego obszaru produkcji
pozyskiwano produkcję w celach handlowych w trakcie normalnego cyklu
produkcyjnego. W takich przypadkach kwoty wsparcia, zostają proporcjonalnie
obniżone z uwzględnieniem produkcji już zebranej ustalonej na podstawie
rejestrów magazynowych i ksiąg finansowych danej organizacji producentów.
Wsparcie do zielonych zbirów obejmuje tylko produkty, które fizycznie
znajdują się na polach i faktycznie zostają zebrane w ramach zielonych
zbiorów.
  b.. W przypadku wycofywania produktów w celu przekazywania ich do
organizacji charytatywnych wsparcie dotyczy zarówno organizacji producentów
jak i producentów indywidualnych.  W przypadku producentów indywidualnych
jest możliwość wycofywania na rzecz organizacji charytatywnych z plantacji z
których wcześniej dokonywano zbiorów
Definicje

„zielone zbiory” -  oznaczają łączne zbiory niedojrzałych, nie nadających
się do sprzedaży produktów na danym obszarze. Przedmiotowe produkty nie mogą
być uszkodzone przed rozpoczęciem zielonych zbiorów z powodu warunków
klimatycznych, choroby lub innych powodów.

„niezbieranie” oznacza zakończenie obecnego cyklu produkcyjnego na danym
obszarze, w przypadku gdy produkt jest dobrze rozwinięty i jest solidnej i
właściwej jakości handlowej. Zniszczenie produktów w wyniku niekorzystnych
zjawisk klimatycznych lub chorób nie jest jednak uważane za niezbieranie.

Zielone zbiory oraz niezbieranie są czynnościami dodatkowymi i niezwiązanymi
z normalnymi metodami  uprawy.

Kompletne powiadomienia będą przedmiotem kontroli na miejscu przez
pracowników ARR.

Wszystkie informacje dotyczące powiadomień oraz wzory formularzy znajdują
się na stronie Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl .

Jednocześnie informujemy iż ze względu na  wyjątkową sytuację, czas pracy
Oddziałów Terenowych został wydłużony do godziny 18.00 a ponadto działa
Telefoniczny Punkt Informacyjny 22 661 72 72 .
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: