r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

XXXIII sesja Rady Gminy
09-09-2014

XXXIII sesja Rady Gminy

Informuję, że XXXIII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 10 września 2014 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Trzydniku Dużym (II piętro, pok. nr 21)

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.

 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.

 5. Informacja z bieżącej działalności Biura Powiatowego ARiMR w Kraśniku.

 6. Informacja z bieżącej działalności PT KRUS w Kraśniku.

 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzydnik Duży i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 r.

 8. Podjęcie uchwał:

 • w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy.
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/214/2014 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
 • zmiany Uchwały Nr XXIX/205/2013 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 30 grudnia 2013 r.
 • w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na rok 2014;

 

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady
 
Marek Kosikowski

 

Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: