r. Imieniny

ODPADY KOMUNALNE

Grafika śmietniki
STRATEGIA

Stretegia
Aktualności

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W DNIACH  3- 12 WRZEŚNIA
27-08-2018

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W DNIACH 3- 12 WRZEŚNIA

Wójt Gminy Trzydnik Duży zaprasza mieszkańców Gminy na zebrania wiejskie, które odbędą się w następujących terminach:

Lp.

Sołectwo

Data

Godz.

Lokal

 1

Agatówka

03.09.2018

15:00

Świetlica

 2

Budki

03.09.2018

17:00

Świetlica

 3

Dębowiec

04.09.2018

15:00

Remiza OSP 
w Olbięcinie

 4

Olbięcin

04.09.2018

15:00

 5

Liśnik Mały

04.09.2018

17:00

Remiza OSP w Liśniku Małym

 6

Łychów Gościeradowski

05.09.2018

17:00

Szkoła Podstawowa

 7

Łychów Szlachecki

05.09.2018

17:00

 8

Węglin

05.09.2018

1500

Remiza OSP 
w Węglinie

 9

Węglinek

06.09.2018

17:00

Remiza OSP

 10

Wola Trzydnicka

06.09.2018

15:00

Remiza OSP w Woli Trzydnickiej

 11

Trzydnik Duży

07.09.2018

17:00

Gminny Ośrodek Kultury Trzydnik Duży

 12

Trzydnik Duży – Kolonia

07.09.2018

17:00

 13

Trzydnik Mały

07.09..2018

17:00

 14

Wólka Olbięcka

07.09.2018

15:00

Mieszkanie sołtysa

15

Owczarnia

10.09.2018

15:00

Mieszkanie sołtysa

16

Dąbrowa

10.09.2018

17:00

Świetlica wiejska

17

Rzeczyca Księża

11.09.2018

17:00

Remiza OSP

18

Rzeczyca Ziemiańska

12.09.2018

17:00

Szkoła Podstawowa w Rzeczycy Ziemiańskiej

19

Rzeczyca Ziemiańska – Kolonia

12.09.2018

17:00

Szkoła Podstawowa 
w Rzeczycy Ziemiańskiej

20

Zielonka

12.09.2018

15:00

Świetlica wiejska

 
Proponowany porządek zebrania:
  1. Otwarcie zebrania.
  2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:
    1. Ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Trzydnik Duży miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
    2. Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzydnik Duży.
  3. Informacja w zakresie realizacji projektów OZE na terenie Gminy Trzydnik Duży.
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie zebrania.
Powrót
Program CZYSTE POWIETRZE

Plakat informacyjny o Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze, z herbem Polski i logotypami ministerstw, wraz z danymi kontaktowymi i logotypem WFOS.
GAZETA TRZYDNICKA
Gazeta Trzydnicka

Za pośrednictwem Gazety Trzydnickiej przekazujemy Państwu istotne informacje, promujemy lokalne środowisko i przybliżamy historię Małej Ojczyzny.

PROJEKTY UNIJNE
Projekty Unijne

Projekty zrealizowane w Gminie: